Plany rozwojowe transportu multimodalnego w najbliższych latach

Plany na rozwój transportu multimodalnego w Polsce

Kombinowany transport cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród transportowców. Polega on na tym, że cały łańcuch dostawy realizowany jest paroma różnymi metodami, lecz wszystko ma się odbyć w wygodny i szybki sposób dla końcowego odbiorcy. Rozwojowe plany transportu multimodalnego w PolsceDynamiczny rozwój tego właśnie transportu to jeden z ważniejszych priorytetów jakie ma Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, co wywnioskować się da po przeczytaniu listu, jaki został napisany do uczestników organizowanego na terenie Gdańska IV Forum Transportu Multimodalnego. Jednym z podstawowych założeń, które zostały podjęte jest osiągnięcie w roku 2020 6-procentowego udziału tego transportu w ogólnym transporcie kolejowym. Jest szacowane, że w chwili obecnej poziom ten wynosi niecałe pięć, lecz dynamika wzrostu daje duże szanse na to, że powyższe cele uda się osiągnąć. W chwili obecnej rynek transportu intermodalnego jest już dość stabilny, lecz cały czas trwa jego rozwój. Cały czas jest na pierwszym miejscu PKP Cardio, z prawie 50-procentowym udziałem, ale Lotos Kolej i DB Schenker Rail Polska SA bez przerwy zyskują nowych odbiorców.

Aby planowane cele udało się uzyskać jest potrzebne nie tylko większe zainteresowanie odbiorców, lecz również odpowiednia techniczna infrastruktura. Dlatego też w planach na kilka najbliższych lat pojawiło się wiele projektów związanych z rozwojem i modernizacją systemu kolejowego. Zgodnie z Krajowym Planem Kolejowym, który przyjęty został we wrześniu ubiegłego roku, do 2023 roku jest w planach przeznaczenie prawie 70 miliardów złotych, z czego około dwóch trzecich będzie otrzymane ze środków unijnych. To w tym roku właśnie planowane jest zakończenie prac związanych z modernizacją najważniejszych odcinków szlaków kolejowych, przez co ma powstać spójna sieć o naprawdę wysokich parametrach. Poza tym sporo środków ma być przeznaczonych na budowę i wyposażenie centrów logistycznych oraz terminali, a także na poprawę jakości taboru. Planuje się również zmniejszenie stawek za korzystanie z kolejowych sieci dla firm, które oferują intermodalny transport, po przeprowadzeniu niezbędnych zmian w przepisach taka możliwość jak najbardziej by była.