Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statku

Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadowaniem na statek

Urzędy jakie się zajmują przepisami morskimi zaczynają przykładać coraz większą rolę na kwestie bezpieczeństwa transportu. Już za kilka miesięcy w życie będą wchodzić przepisy związane z dokładnym weryfikowaniem wagi kontenerów. Zgodnie z ich brzmieniem całkowity obowiązek wykonania tej kontroli spoczywa na podmiocie nadającym ładunek, i będzie się to musiało odbywać jeszcze przed załadunkiem. Przepisy te przygotowane zostały już przed dwoma laty, ale problemy te zauważano już dużo wcześniej, lecz z różnych powodów rozwiązania nie wprowadzono w życie. Nowe wytyczne wyraźnie nakazują, że każdy kto będzie nadawał kontener jest zobowiązany do dokładnej weryfikacji jego masy i zadeklarowania przewoźnikowi oraz terminalowi. Wprowadzony został również zakaz wysyłki kontenerów, które nie zostały zweryfikowane. Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statkuSugerowane są na dzień dzisiejszy dwie metody kontroli, więc będzie tu możliwość wyboru bardziej pasującego. Pierwszym z nich jest zważenie wypełnionego kontenera za pomocą certyfikowanych urządzeń, a drugi to sprawdzenie wagi całego ładunku i zsumowanie jej z wagą pustego kontenera.

Problem z deklaracjami wagi znany był od wielu lat, i od dawna było to mocno niebezpieczne. Na pokład pojedynczego kontenerowca jednorazowo może wejść prawie dwadzieścia tysięcy jednostek. Przy takiej liczbie nawet małe różnice w zadeklarowanej masie w stosunku do rzeczywistej mogą sprawić dużo problemów w czasie płynięcia. Już wielokrotnie pojawiały się przypadki kiedy kontenery się zapadały, kłopoty utrzymaniem odpowiedniej stabilności kontenerowców czy nawet wypadki śmiertelne wśród pracujących tam ludzi. W skrajnym przypadku, przy dużych różnicach pomiędzy wagą deklarowaną a rzeczywistą może dojść nawet do przechylenia i zatopienia jednostki, co już kilka razy w przeszłości miało miejsce. Dlatego też morska branża z zadowoleniem przyjęła wprowadzone zmiany, mimo że wiązać się one będą z nieco większą pracą. Na szczęście przede wszystkim zdecydowano się postawić na sprawy bezpieczeństwa, a nie na dochody bez względu na cenę. Dzięki temu wszystkiemu można mieć nadzieję, że przypadki które się pojawiały dawniej już się więcej nie powtórzą.