Archiwa tagu: sytuacja finansowa portu Gdynia za zeszły rok

Szybkie omówienie finansowej sytuacji portu w Gdyni po ubiegłym roku

Szybkie podsumowanie finansowej sytuacji portu w Gdyni po minionym roku

Pomimo spadku o blisko sześć procent przeładunków osoby zarządzające portem w Gdyni zaliczają ubiegły rok do niezwykle udanych. Zakończono bowiem parę istotnych projektów, nie tylko takich, które znacznie rozszerzają możliwości przeładunkowe, ale również powiększających konkurencyjność portu na naszym wybrzeżu. Wśród wykonanych projektów ogromne znaczenie miały te na które środki pochodziły z Unii, z sukcesem zostało ich zakończonych aż pięć w minionym roku. Pomimo sporych wydatków na inwestycje Port w Gdyni z sukcesem zakończył też rok pod względem finansowym. Całkowity zysk netto wyniósł blisko 50 milionów, co jest wprawdzie połowę mniej niż rok wcześniej, ale też pamiętać trzeba że wówczas została zrobiona prywatyzacja Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Oprócz tego na niższy wynik miała też wpływ ogólna sytuacja na rynku finansowym. Port bardzo mocno angażuje swój kapitał w lokaty i inne finansowe instrumenty, a rentowność ich jednak spadła dość mocno w ciągu ostatniego czasu. Następnym czynnikiem mającym wpływ na wynik są szybciej rosnące koszty, kolejne oddawane do użytku projekty powodują znaczne skoki amortyzacji.

Wśród towarów które są obsługiwane przez gdyński port największy spadek zanotowano w obsłudze drobnicy, wskaźnik ten wynosi prawie 11 procent. Duże znaczenie na taką sytuację miało odejście do portu w Gdańsku grupy kilku klientów, co niestety miało przełożenie na ogólny wynik. Szybkie omówienie sytuacji finansowej portu w Gdyni po minionym rokuGdynia jak na razie ma dość trudno jeśli chodzi o możliwość konkurowania z Gdańskim portem, gdyż nie ma jeszcze działającej obrotnicy oraz odpowiednio głębokiego toru wodnego, które to projekty umożliwiłyby obsługę jednostek o dwukrotnie większej wielkości. Sporemu ograniczeniu uległ w minionym roku również rozładunek węgla, z kolei to było efektem znacznego spadku eksportu tego właśnie surowca. Jednak takie straty zrekompensowano prawie całkowicie przez rozładunek zbóż – tu w roku minionym zanotowano wzrost o 50 procent, z 1,9 do 2,9 miliona ton. Do osiągnięcia tak korzystnego wyniku przyczyniły się w pierwszej kolejności poczynione inwestycje, to znaczy duża przebudowa na Nabrzeżu Szczecińskim oraz nowy magazyn na terenie Nabrzeża Śląskiego.