Archiwa kategorii: Transport kolejowy

Początek rozmów na temat powstania nowego kontenerowego aliasu

Początek rozmów na temat powstania nowego kontenerowego aliasu

Rozmowy na temat powstania nowego kontenerowego aliasu Rynek transportu morskiego w dużym stopniu będzie się opierał na określonych formach współpracowania między grupą partnerów. Rozwiązania tego typu są naprawdę korzystne, głównie pozwalają na lepsze kontrolowanie kosztów i więcej możliwości negocjacyjnych. Aktualnie najbardziej liczącym się graczem na transportowym rynku jest sojusz 2M, składający się z MSC oraz Maersk Line. W obecnej chwili 2M dysponuje statkami o pojemności więcej niż 2 miliony ton, mając pod swoją obsługą kilka największych szlaków między Azją a innymi krajami. Trochę za nim są na liście kolejne trzy sojusze, to znaczy G6, O3 i CKYHE, lecz póki co żaden z nich nie zagroził jeszcze liderowi. Drugi w kolejności, czyli CKYHE dysponuje obecnie pojemnością dwa miliony ton, zaś pozostałe aliasy jeszcze mniejszą liczbę. Ale wszystko wskazuje na to, że już niedługo na rynku mogą się pojawić duże roszady w udziałach, gdyż są osoby mające plany utworzenia jeszcze większego podmiotu. Rzeczy tego typu w ciągu ostatnich lat pojawiały się wielokrotnie, więc jest całkiem możliwe, że i obecnie uda się pomysły zrealizować.

A pomysłem tym będzie nawiązanie bliskiej współpracy jednego z większych chińskich przewoźników Cosco z trójką następnych firm z branży morskiej, to znaczy CMA CGM, Evergreen i OOCL. Podmiot, który w ten sposób powstanie może znacząco zmienić układ sił w branży, w pierwszej kolejności redukując pozycję, jaką ma obecnie M2. Plany tego przedsięwzięcia są omawiane intensywnie już od miesiąca, i jeśli zostanie wszystko zakończone, to stanie się to jednym z istotniejszych wydarzeń w ostatnich latach. Obecnie wszyscy potencjalni członkowie znajdują się w innych aliasach, lecz żaden z tych sojuszy nie dawał jakiejś znaczącej przewagi nad M2. Po pojawieniu się tak potężnego podmiotu dotychczasowe sojusze znacznie się osłabią, choć już w chwili obecnej część z nich ma spore trudności. Zresztą tego typu sytuacje też są normalne na rynku, żaden sojusz nie jest zawierany na zawsze i pojawiają się czasem sytuacje, jakie zakończą jego żywot. Jak będzie w tym przypadku okaże się zapewne wkrótce, jak na razie rozmowy są intensywnie prowadzone i zapewne w najbliższym czasie sytuacja zostanie wyjaśniona.

Uruchomienie nowej kolejowej trasy do Portu w Gdańsku

Otwarcie nowej kolejowej trasy do Portu w Gdańsku

Gdański Port w ostatnich latach się rozwija w wielu kierunkach, nowe inwestycje zaczynają powstawać nie tylko na jego terenie, lecz będą również obejmować okoliczne rejony. Ostatnio bardzo dużo wysiłku ale też pieniędzy włożono w modernizację i rozbudowę linii które dochodzą na teren portu. Sytuacja jest zupełnie zrozumiała, bo zwiększenie przeładunkowych możliwości powinno iść w parze z możliwością obsłużenia dowozu ładunków do innych miast – niedobór dobrej jakości szlaków drogowych czy kolejowych nie może tu stanowić żadnego ograniczenia. Z tego też powodu wiele inwestycji na terenie Gdańska w ostatnim czasie już dokończono, lecz wiele będzie również czekać na swoją kolejkę. W szczególności dużo nacisków położone zostało na gruntowną modernizację kolejowych połączeń, jakie w związku z dynamicznym wzrostem portu po prostu przestały sobie dawać radę. Dlatego też między innymi wystartował projekt modernizacji połączenia z Gdańska do Pruszcza Gdańskiego, który miał swoim zasięgiem objąć prace przy moście nad Wisłą oraz przy linii kolejowej o dwóch torach, całość tej inwestycji została wyceniona na prawie czterysta milionów złotych.

Pierwsze pociągi na nowej trasie zaczęły jeździć w drugie połowie stycznia, i robić to aktualnie mogą dużo szybciej niż do tej pory. Uruchomienie nowej kolejowej trasy do Portu GdańskiegoPrzed pracami modernizacyjnymi składy mogły jeździć z prędkością 20 km/h, w chwili aktualnej będzie to kilka razy więcej. Przy okazji prac poprawiono także transport rzeką przepływającą pod mostem. Dzięki dużemu podniesieniu konstrukcji obecnie pod mostem mogą płynąć znacznie większe jednostki. Obecnie będzie możliwe transportowanie nawet trzech warstw kontenerów na pokładzie barki, co znacząco usprawni żeglugę na tym szlaku. Aby poprawić poziom bezpieczeństwa most został też odpowiednio oświetlony. Opisywana rozbudowa będzie miała ogromne znaczenie dla rozwoju regionu. Oddana niedawno do użytku trasa 226 sporo zwiększy przepustowość między Pruszczem Gdańskim a Portem o sześć razy, a dodatkowo pozwoli na wjechanie dużo cięższych składów niż do tej pory. I prawdopodobnie na tym się nie skończy, bo w planach będą następne projekty które mają jeszcze bardziej poprawić infrastrukturę w tamtejszym regionie.
.

Szybkie omówienie finansowej sytuacji portu w Gdyni po ubiegłym roku

Szybkie podsumowanie finansowej sytuacji portu w Gdyni po minionym roku

Pomimo spadku o blisko sześć procent przeładunków osoby zarządzające portem w Gdyni zaliczają ubiegły rok do niezwykle udanych. Zakończono bowiem parę istotnych projektów, nie tylko takich, które znacznie rozszerzają możliwości przeładunkowe, ale również powiększających konkurencyjność portu na naszym wybrzeżu. Wśród wykonanych projektów ogromne znaczenie miały te na które środki pochodziły z Unii, z sukcesem zostało ich zakończonych aż pięć w minionym roku. Pomimo sporych wydatków na inwestycje Port w Gdyni z sukcesem zakończył też rok pod względem finansowym. Całkowity zysk netto wyniósł blisko 50 milionów, co jest wprawdzie połowę mniej niż rok wcześniej, ale też pamiętać trzeba że wówczas została zrobiona prywatyzacja Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Oprócz tego na niższy wynik miała też wpływ ogólna sytuacja na rynku finansowym. Port bardzo mocno angażuje swój kapitał w lokaty i inne finansowe instrumenty, a rentowność ich jednak spadła dość mocno w ciągu ostatniego czasu. Następnym czynnikiem mającym wpływ na wynik są szybciej rosnące koszty, kolejne oddawane do użytku projekty powodują znaczne skoki amortyzacji.

Wśród towarów które są obsługiwane przez gdyński port największy spadek zanotowano w obsłudze drobnicy, wskaźnik ten wynosi prawie 11 procent. Duże znaczenie na taką sytuację miało odejście do portu w Gdańsku grupy kilku klientów, co niestety miało przełożenie na ogólny wynik. Szybkie omówienie sytuacji finansowej portu w Gdyni po minionym rokuGdynia jak na razie ma dość trudno jeśli chodzi o możliwość konkurowania z Gdańskim portem, gdyż nie ma jeszcze działającej obrotnicy oraz odpowiednio głębokiego toru wodnego, które to projekty umożliwiłyby obsługę jednostek o dwukrotnie większej wielkości. Sporemu ograniczeniu uległ w minionym roku również rozładunek węgla, z kolei to było efektem znacznego spadku eksportu tego właśnie surowca. Jednak takie straty zrekompensowano prawie całkowicie przez rozładunek zbóż – tu w roku minionym zanotowano wzrost o 50 procent, z 1,9 do 2,9 miliona ton. Do osiągnięcia tak korzystnego wyniku przyczyniły się w pierwszej kolejności poczynione inwestycje, to znaczy duża przebudowa na Nabrzeżu Szczecińskim oraz nowy magazyn na terenie Nabrzeża Śląskiego.

Jakie są prognozy na kolejny rok w Porcie Gdańskim

Jakie są prognozy na nadchodzący rok w Porcie Gdańskim

Jakie są prognozy na kolejny rok dla Portu Gdańskiego

Ostatnie kilka lat rozpuściły w dużym stopniu zarząd portu gdańskiego – w końcu co rok padał nowy rekord jeżeli chodzi o wyniki finansowe albo przeładunki. Nawet rok poprzedni, pomimo tego że że prognozowany jako ciężki dla całej branży transportowej dał jednak prawie jedenasto procentowy wzrost ilości przeładunków, i to mimo dużego kryzysu przy kontenerach. Władze portu postawiły bowiem na większą uniwersalność, przez co kurczące się obroty w jednej grupie towarów rekompensowane są przez inną grupę. Dzięki temu są mniejsze obawy o to, że jakieś załamanie będzie miało jakiś bardziej znaczący wpływ na kondycję całego portu, a on sam jest dużo odporniejszy na rynkowe zawirowania. Duży ilościowy spadek był w minionym roku w przeładunku kontenerów, jak okazało się jednak ostatecznie, ich tonaż był większy niż w ubiegłym roku, za to ogromna, blisko 20-procentowa dynamika wystąpiła przy paliwach. Na przyszły rok oczekiwania są rzecz jasna również całkiem spore, ale dyrekcja portu będzie zadowolona, jak utrzymać się uda poziomy z roku poprzedniego.

Na dzień dzisiejszy niezwykle trudno jednak jest wywnioskować, w jaką stronę rozwijać się będzie sytuacja na rynkach światowych i jakie to będzie miało przełożenie na sytuację w porcie. Prognozuje się, że kraje w Azji nadal będą się znajdować w sporej recesji, tak więc należy się tu spodziewać jeszcze większych spadków lub co najwyżej utrzymania aktualnego poziomu. Lecz coraz dynamiczniej zaczął się rozwijać nasz eksport, i tak naprawdę on zapewne będzie napędowym motorem w kolejnym roku. Coraz więcej firm dystrybuuje się towary z branży FMCG, które transportuje się w kontenerach, władze portu bardzo także liczą na branżę wytwarzającą meble, jaka w ostatnim czasie została światową potęgą. Trudno z kolei będzie wysnuwać jakiekolwiek prognozy jeśli chodzi o paliwa. Wprawdzie w poprzednim roku pomimo dużych spadków cen odnotowano wysoki poziom rozładunków gazu i ropy, jednak wysnuwanie jakiś daleko idących wniosków z tego na przyszłość jest naprawdę ryzykowne. Niestety rynek paliw w dużym stopniu jest zależy od sytuacji politycznej, więc trudno tu będzie robić jakiekolwiek plany.

Plany na port kontenerowy

Najnowsze plany na port kontenerowy

Pomimo tego że w chwili obecnej na światowych rynkach zapanował duży kryzys wiążący się z przewozem kontenerów, to kolejne polskie porty poważnie rozważają zaczęcie inwestycji w tym kierunku. Wzorem do naśladowania może być tu gdański port DTC, który pomimo istniejącego kryzysu sporo powiększył w minionym roku ogólny tonaż obsłużonych towarów drobnicowych, i planuje następne inwestycje na duże sumy aby poprawić obsługę. Wszystko wskazuje na to, że na budowę kontenerowego portu bardzo dużą ochotę ma Świnoujście. Być może jest to pójście za ciosem, bo w końcu bliska końca jest tam bardzo duża inwestycja w terminal LNG, tak czy inaczej już w październiku ubiegłego roku zaczęto poszukiwać partnera, który chciałby zainwestować w wystawienie wszystkiego a następnie zaczął zarządzać uruchomionym terminalem. Na razie są to jedynie przymiarki i plany, portowe władze póki co nie chcą nic z tej sprawie komentować. Lecz poczynione już działania, czyli rozpoczęcie poszukiwań inwestora świadczą bardzo wyraźnie o tym, że do projektu tego w Świnoujściu bardzo poważnie się podchodzi.Plany na port kontenerowyWszystko będzie wskazywać na to, że terminal, który jest w planach powstanie na wschodzie od nowego falochronu. Na dzień dzisiejszy tam się znajduje plaża miejska, lecz jeśli projekt wystartuje to wyłączona ona zostanie z turystyki. Tak jak wspominano już, władze portu na razie odmawiają komentarzy , jednak w ZMPSiS od kilkunastu miesięcy realizowane są prace przygotowawcze do budowy. Jak podają miejscowe źródła na głównego wykonawcę będzie wybrana koreańska lub chińska firma, a wszystko będzie szacowane na ponad dwa miliardy. Lecz aby można było w ogóle ruszać z pracami, konieczne będzie uzyskanie zgody Rady Miasta, oraz przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu. Jeżeli nie będzie z tym problemów i projekt będzie zaakceptowany, to po wybudowaniu wszystkiego w planach będzie obsługa nawet milion jednostek kontenerowych w ciągu roku, co daje prawie osiemset tirów na dzień. A samo Świnoujście dołączy wtedy do zwiększającego się grona portów w naszym kraju, które mają możliwość obsługiwania kontenerów.

90-milionowe zakupy wyposażenia przez Gdański Port

90-milionowe zakupy wyposażenia w Porcie Gdańskim

Zakupy wyposażenia za 90 milionów w Gdańskim Porcie

Port w Gdańsku dynamicznie się rozwija i z corocznie ilość przeładunków w nim znacząco się zwiększa. W obecnej chwili jest to największy port na naszym wybrzeżu, a także jednym z większych w Środkowo-Wschodniej części Wybrzeża Bałtyckiego. Do osiągnięcia tej pozycji przyczyniły się na pewno rozsądnie podejmowane decyzje biznesowe, lecz również inwestowanie cały czas w infrastrukturę i wyposażenie. Sporą część nowych nabytków objął sprzęt, i tak niedawno portowe władze wydały blisko 90 milionów złotych na zakupienie nowoczesnych urządzeń i maszyn. Takie właśnie zakupy, w znacznym stopniu obejmujące urządzenia przeładunkowe, znacznie zwiększyły przeładunkowe możliwości terminala, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia jego pozycji na rynku. Dużemu poprawieniu ulegnie również sama obsługa przybywających tam statków, a także sprawy bezpieczeństwa, gdyż parę projektów było na tym właśnie obszarze. Być może poczynione zakupy na pierwszy rzut oka niejednej osobie nie będzie się wydawało jakieś spektakularne, lecz dzięki nim praca w porcie wskoczyła na dużo wyższy poziom.

Poczynione inwestycje sfinansowane zostały z jednego z projektów unijnych. Całkowita wartość zakupów wyniosła niecałe 90 milionów, z czego jedna trzecia została dofinansowana ze środków Unii, a pozostałą część wyłożyły władze portu. Zakupiono przede wszystkim sprzęty obsługujące przeładunki, to właśnie na nie przeznaczono większą część wymienionych wcześniej dotacji. Port wzbogacony więc został o wydajną i nowoczesną suwnicę nabrzeżową STS, kilka samojezdnych suwnic RTG, naczepy, ciągniki terminalowe a także mobilne zbiorniki paliwowe. Dodatkowo do większości urządzeń przeładunkowych zakupione zostały systemy monitoringu CCTV, poprawiające portowe prace. Część tej inwestycji przeznaczona również została na roboty wiążące się z urządzenie terenu, między innymi zmodernizowano podtorza suwnic nabrzeżowych, wdrożono także liczne systemy zwiększające bezpieczeństwo pracy. Nie jest to koniec zakupów, bo zarząd portu ma w planach następy pakiet inwestycji.

Rekordy jakie zostały pobite w gdańskim porcie w roku 2015

Kolejne rekordy jakie zostały pobite w porcie gdańskim w roku 2015

Kolejne rekordy jakie zostały pobite w porcie gdańskim w ubiegłym rokuMiniony rok był był dla Gdańskiego Portu wyśmienity, bardzo dobrze zresztą można to zobaczyć po liczbach. Prawie trzydzieści sześć milionów ton przeładowanych produktów, ponad 10-procentowy wzrost obrotów i inwestycje o wartości prawie miliarda bardzo dobrze będą pokazywać, jak to wszystko wyglądało w poprzednich miesiącach. Po pierwsze poprzedni rok był rokiem naprawdę dużych inwestycji. Przykładowo zakończony został pierwszy etap programu związanego z rozbudową portowych nabrzeży, który się łączy z pogłębieniem toru wodnego. Dość duże nakłady inwestycyjne poniesiono w zakresie paliw. Dużym sukcesem zakończył się początkowy etap naftowego terminala PERM, a także został poddany modernizacji Terminal Paliw Płynnych, instalując tam zaawansowane wyposażenie do obsługi produktów pochodzenia naftowego. Również nie zapomniano o kontenerach, również tutaj inwestycje znacznie poprawiły codzienną pracę z nimi. W minionym roku rozpoczęła się kompleksowa modyfikacja kontenerowego terminala, a także zmodernizowano intermodalny terminal na Nabrzeżu Szczecińskim. Oprócz tego zrealizowano dużo mniej spektakularnych prac i projektów, mających jednak znaczący wpływ na jakość i bezpieczeństwo obsługi przeładunków.

A tych przeładunków w minionym roku była w Porcie DTC rekordowa ilość, bo prawie trzydzieści sześć milionów ton. Najważniejszą ich część, bo prawie piętnaście milionów ton to były różnego rodzaju paliwa, dało to aż 20-procentowy wzrost w porównaniu z ubiegłymi latami. Doskonałe wyniki były również jeśli chodzi o drobnicę, pomimo tego że na świecie rozszalał się kryzys, to w Gdańsku specjalnie odczuwalne to nie było. Prawie 12 milionów i pięcioprocentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2014 to także wskaźniki, jakie z pewnością dadzą dużo powodów do radości. Pomimo że spadła sama ilość jednostek kontenerowych, to jednak większy był ich ogólny tonaż, i z takiego też powodu tak rewelacyjne wyniki w tym segmencie. Z kolei największe chyba wzrosty wystąpiły przy węglu, jeśli chodzi o ubiegły rok jego ilość zwiększyła się o jedną trzecią. Za to niezbyt duże spadki zanotowano przy zbożach, między innymi z takiego powodu, że inne polskie porty bardzo poszły w tym kierunku.
.

Kolejny krach na rynku przewozów kontenerowych i masowych

Kolejne załamanie rynku przewozów masowych i kontenerowych

Ostatnie kilka miesięcy nie było przyjemne dla branży transportu międzynarodowego, lecz w ostatnim tygodniu listopada pobite zostały największe rekordy. Ogromne spadki dotknęły nie tylko masowce i drobnicowce, ale też transport kontenerów. Na przykład na trasie między Europą Północną a Azją ceny za fracht zatrzymały się na poziomie 295 dolarów za jedną jednostkę kontenerową, co świadczy o trzydziestoprocentowym spadku w porównaniu z wcześniejszym tygodniem. Niższe redukcje cen zanotowano na trasach do portów w basenie Morza Śródziemnego, obecny kryzys nie oszczędził też frachtu z krajów azjatyckich do portów USA. Tak naprawdę na większości tras przewozowych zanotowano spore redukcje cen, które wynosiły od pięciu punktów procentowych do wcześniej wymienionych trzydziestu. Bardzo dobrze problemy te będzie obrazował SCFI badający stawki między portami w Europie i Chinach, w tym ma też na uwadze DCT w Gdańsku. Wynik z ostatniego piątku w listopadzie jest najgorszy jaki się zdarzył w historii badań, nieprzerwanie trwających od roku 2009.
Kolejny krach na rynku przewozów kontenerowych i masowych

Tak dramatyczna sytuacja ma kilka przyczyn. Przede wszystkim azjatyckie gospodarki mocno zahamowały, zwłaszcza jest to widoczne w największym z tamtejszych krajów czyli Chinach. Zwiększająca się dewaluacja juana zaczęła sprawiać dużą redukcję popytu na towary kupowane w Ameryce i Europie, a to z kolei ma przełożenie na mniejsze zapotrzebowanie na transport. Drugą istotną przyczyną obniżenia cen jest znaczna nadpodaż ładunkowej powierzchni na kontenerowcach, jaka w ostatnim czasie także występuje. W przeciągu ostatnich lat zwodowano sporo nowoczesnych statków, które na dzień dzisiejszy nie zostają wykorzystywane w stu procentach, rezultatem tego wszystkiego są długi w branży na całkiem pokaźną kwotę 80 miliardów. Kryzys na rynku przewozów dużo firm postawił w trudnym położeniu, pewna ich część będzie musiała szukać wsparcia instytucji finansowych, aby dać sobie radę ze zobowiązaniami. Analitycy twierdzą, że w następnych kwartałach sytuacja będzie się stabilizować. Ceny systematycznie powinny wzrastać, aby ostatecznie osiągnąć pożądany przez większość armatorów poziom tysiąca dolarów za kontener.
.

Budowa nowego terminala kolejowego BCT w Gdyni

Nowy terminal kolejowy w porcie w Gdyni

Coraz to nowe inwestycje w naszych portach bez przerwy idą naprzód, czego najlepszym przykładem jest oddanie do użytkowania nowego terminala kolejowego w porcie w Gdyni. Ten najkosztowniejszy w historii tego miejsca projekt rozpoczął się przed trzema laty i obejmował modernizację oraz przebudowę całego terminala kolejowego. Zrealizowano do przy współudziale Zarządu Morskiego Portu, a prace dotyczyły głównie rozbudowy oraz modernizacji kolejowych torów na terenie tego miejsca. Spore znaczenie w całej tej inwestycji miało pozyskanie odpowiedniego dofinansowania. Władze portu dostały środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przez co można było zakupić dwie wydajne suwnice do kompleksowej obsługi wagonów kolejowych. Nowy terminal kolejowy w porcie w GdyniPrzez to, że zostały one zakupione obecne możliwości przeładunkowe kształtują się na poziomie pięciuset tysięcy jednostek kontenerowych na rok, co daje dużo większe możliwości na rozwój i współpracę z zagranicznymi i krajowymi klientami. Uruchomienie tego terminala ma też bardzo duże znaczenie dla rozwoju coraz częściej wykorzystywanego w naszym kraju transportu o charakterze intermodalnym.

Szef Bałtyckiego Terminala Kontenerowego podczas wywiadów podkreśla zwiększającą się rolę transportu intermodalnego i jest bardzo zadowolony, że zrealizowanym inwestycjom Gdynia jest bardzo konkurencyjna pośród pozostałych portów w tym rejonie. Dodatkowo przy tym pragnie podkreślić rolę dobrej współpracy między jego firmą a portem, dzięki wcześnie zawartych porozumieniach udało się w stu procentach rozplanować i doprowadzić do samego końca inwestycję. Niezwykle ważnym elementem całości są wcześniej opisywane suwnice, które służą do załadunku kontenerów. Dostarczyła je firma Kocks Krane i mają one wydajność około trzydziestu TEU na godzinę. Dzięki dość sporej prędkości pracy oraz rozbudowie układu torów w porcie w ciągu doby terminal obsługuje nawet 24 pełne pociągi. W ciągu całego roku daje to prawie pięćset tysięcy kontenerów, co jest doskonałym rezultatem, dającym duże możliwości rozwoju. Planowane są następne projekty, przykładowo doprowadzenie do terminala trakcji elektrycznej.
.

Pierwszy transport płynnego gazu z Kataru

Pierwszy transport gazu płynnego od firmy Quatargas

Pierwsza dostawa gazu płynnego z KataruData 11 grudnia ubiegłego roku dla wielu był pierwszym dużym krokiem do uzyskania energetycznej niezależności. Jeszcze całkiem niedawno gospodarka Polski przede wszystkim oparta była na zakupie surowców w sąsiedniej Rosji, ale intensywne działania w celu dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia dały początek współpracy z firmą Qatargas. I gaz tej właśnie firmy został dostarczony dokładnie 11 grudnia do nowo wybudowanego gazowego terminala na terenie Świnoujścia, rozpoczynając kolejny etap w zabezpieczeniu energetycznym Polski. Dostawa ta została zakontraktowana na dwieście dziesięć tysięcy metrów sześciennych surowca i jej głównym przeznaczeniem wychłodzenie i pomoc w rozruchu instalacji terminala. Druga zgodnie z harmonogramem odbędzie się już w lutym, a cały kontrakt podpisany został na dwie dekady i obejmować ma milion ton gazu w ciągu roku. Nowo otwarty terminal to kolejne miejsce tego typu, do którego katarska firma sprzedaje swój gaz. Zarząd firmy wyraża duże zadowolenie z nawiązania współpracy, twierdząc to za wstęp do rozszerzenia swojej działalności na sąsiednie kraje.

Także władze firm z naszego kraju uznają ten kontrakt za świetny kierunek na rozwój, ponieważ oddany niedawno do użytku terminal z doskonale rozwiniętymi międzynarodowymi połączeniami otwiera Polsce drzwi na sąsiednie rynki. Ważne jest także to, że terminal gazowy stanowi bardzo ważny element w utrzymaniu niezależności energetycznej naszej gospodarki, zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo, a jednocześnie dając możliwość opłacalnej współpracy z sąsiednimi krajami. Możliwości przeładunkowe terminala gazowego są niezwykle duże, został on zaprojektowany do kompleksowej obsługi blisko pięciu miliardów ton gazu rocznie. Na cały kompleks składa się długi na trzy kilometry falochron, nabrzeże przy którym obsługuje się statki a także dwa wielkie zbiorniki na gaz. Do tego wszystkiego dochodzą instalacje i rurociąg o długości stu kilometrów, przez co całość stanowi największy tego typu obiekt w naszej części Europy. Obecnie terminal znajduje się w trakcie rozruchu, do czego potrzebne są właśnie zamówione dostawy, ale stosunkowo szybko będzie on w stanie osiągnąć pełne możliwości rozładunkowe.
.