Spedycja morska

Spedycja morska  to ciąg logistyczny, oraz  szeroko pojęty transport morski, przez transport kontenera, aż po usługę „kontener transport”. Tym samym pożądane byłoby dość, w prostych słowach a także bez sięgania po podręcznikowe definicje z zakresu logistyki, transportu jak również spedycji przybliżyć temat komercyjnego wykorzystania morskich szlaków handlowych.

Spedycja morska to element  morskiego łańcucha dostaw transportu morskiego, jakie nasuwają się na samym początku to niewątpliwie statki a także porty.

 

Bez nich cały ten rozwinięty system dostaw pozbawiony byłby sensu. Port, miejsce na styku lądu jak również wody to pierwszy z omawianych przystanków. Jego nabrzeża, falochrony, ostrogi, moli oraz pirsy zwane są infrastrukturą. Wszelkie a urządzeni przeładunkowe, dźwigi, suwnice nabrzeżowe jak również placowe to suprastruktura. Wszelkie te urządzenia wchodzące w skład mniej bądź niezwyklej wyspecjalizowanych terminali przeładunkowych służą jednemu: kiedy najszybciej, najtaniej a także łatwo załadować i wyładować towary (transport kontenera) na oraz ze statku.

Istotną rolę gra tutaj też alokacja ładunków na jednostkach pływających. Umiejętne rozłożenie np. kontenerów (kontener transport) na statku, nazywane sztauowaniem ma rozstrzygające znaczenie w ekonomii transportu. Statek odwiedza przecież wiele portów, a chodzi o to iżby suwnice za każdym razem musiały wykonać gdy najmniej ruchów aby załadować czy wyładować dany kontener.

Statek opuszcza port. Kontenerowiec, masowiec bądź tankowiec – zawsze mas woje go armatora czyli właściciela, co nie znaczy, że bywa to rola tożsama z rolą jego operatora. Jednostki morskie mogą być czarterowane a także w tej roli pływać na zadanych poprzez operatora linii trasach. Należałoby dodać, ze tzw. Trampy w gospodarce morskiej, czyli „wolne” statki pływające od portu do portu w poszukiwaniu ładunku np. usługi transport kontenera do dziś prawdziwa rzadkość. Dominują stałe połączenia liniowe obsługiwane przez wspomnianych operatorów dające wysokospecjalistyczne usługi „kontener transport”.

Istotny może być również temat samych ładunków przewożonych przez statki. Kto zajmuje się ich pozyskiwaniem? W branży transport morski zazwyczaj firmy agencyjne, których na rynku jest wielce wiele, od małych działających miejscowo, po olbrzymie ogólnoświatowe korporacje. Ich zadaniem jest kontakt z dostawcą czy też odbiorcą towar, transport kontenera a także w ramach współpracujących z nimi serwisów liniowych zapełnienia „slotów” na statkach.

Pożądane byłoby tu odzyskać spostrzeżenie, ze agent działa raczej od strony operatora linii/armatora, niż od strony zlecających kontener-transport. W imieniu posiadacza ładunku działa spedytor – firma spedycyjna zajmująca się organizacją transportu ładunku od strony logistycznej a także prawnej. Firma spedycyjna sama niejednokrotnie musi korzystać z pomocy innych firm: transportowych – mających w dyspozycji tabor samochodowy lub też kolejowy, kontrolnych – zajmujących się sprawdzaniem towaru, jego rzeczoznawstwem a także musi współpracować z szeregiem podmiotów państwowych biorących udział w obrocie portowo-morskim, jak chociażby z Urzędem Celnym.

Warto wyjaśnić ponadto nazwę transportu intermodalnego, który non stop częściej spotykany jest w terminologii obrotu morskiego. Otóż bywa to nic innego, gdy organizacja transportu ładunku czy również całych ciągów logistycznych z wykorzystaniem sporo środków przenoszenia ładunków: statków, samochodów bądź pociągów dających transport kontenera.

transport kontenera w niskiej cenie